opleiding piercings in België

opleiding

Op met de deur in huis te vallen: Verplichte opleidingen om te piercen zijn er eigenlijk niet. Shockerend ? Ja, toch wel. Het enige wat je nodig hebt om te beginnen als piercer ( zelfde voor tattoo en PMU) is een minieme cursus verplicht die je kan volgen bij je plaatselijke Syntra. Dit is een cursus hygiëneprocedures. Effectief leren piercen ken je enkel leren van een andere piercer, maar is helaas niet verplicht.

Doe dus je research als je een piercing ( of tattoo, PMU ) wil. Piercers hebben een vakorganisatie die zelfregulierend werkt en zichzelf strengere eisen oplegt dan wettelijk voorzien, wat tot doel heeft de kwaliteit te verhogen. Piercers die daarbij wijn aangesloten, of er verdere professionalisering volgen zijn te herkennen aan de attesten van APP, of voluit Association of Professional Piercers. Deze heeft lokale afdeling voor België: appbenelux


Piercings in Oostenrijk

Na verschillende jaren te werken als piercer in België, ben ik verhuisd naar Oostenrijk. De voorwaarden om te piercen zijn strenger, wat beter is voor de klant.

Om te beginnen moet je een doorgedreven cursus volgen en geslaagd zijn voor het examen. Piercings ( en tatoeages ) mogen worden uitgevoerd door personen die in het bezit zijn van een handelsvergunning voor cosmetica (schoonheidsverzorging) en die een overeenkomstig bekwaamheidsexamen hebben afgelegd. Het kwalificatie-examen kan alleen worden behaald na 97 uur opleiding in tatoeëren en piercen. Geschikte cursussen worden aangeboden door WIFI of BFI. De inhoud die je moet beheersen omvat volgende rubrieken: 

 • Medische inleiding tot de basisprincipes van piercen en tatoeëren
 • Algemene inleiding in de theorie van hygiëne en desinfectie
 • Algemene virologie, bacteriologie en mycologie (schimmels)
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen en andere seksueel overdraagbare infecties
 • Desinfectie en sterilisatie
 • Dermatologie
 • Contra-indicaties
 • Eerste hulp en algemeen verbandsleer
 • Basiskennis van psychiatrische en psychologische beoordeling van adolescenten
 • Juridische basiskennis
 • Farmacologie en allergologie

Bij elke module zit een afsluitende test waarvoor je moet slagen eer je de volgende module kan aanvatten. Uiteindelijk is er een uitgebreid examen ( geen open-boek-examen ).

Behoorlijk streng ? Ja, toch wel. Het was voor mij als piercer toch nog wel even grondig studeren.

Te streng ? Neen, het zou een grote stap in de goede richting zijn mocht de basisopleiding in België ook omvattender zijn.

Kan je na deze cursus piercen ? Neen, maar op zijn minst heb je een duidelijker beeld van anatomie, voorzorgsmaatregelen, ... alvorens je begint te piercen. Het eigenlijk leren piercen leer je ook hier bij een ervaren piercer die liefst zichzelf regelmatig bijschoolt ( oa bij APP, rode kruis, ... ).

Daarnaast zijn de eisen aan gesteld aan een studio ook veel strenger met oog op zo steriel mogelijk werken.


Piercings in Österreich

Nach mehreren Jahren Arbeit als Piercer in Belgien bin ich nach Österreich umgezogen. Die Voraussetzungen für Piercings sind wesentlich strenger, was für den Kunden besser ist.

Zuerst muss man einen ausführlichen Kurs absolvieren und die Prüfung erfolgreich ablegen. Piercen und tätowieren dürfen Personen, die über eine Gewerbeberechtigung für Kosmetik (Schönheitspflege) verfügen und die eine entsprechende Befähigungsprüfung abgeschlossen haben. Die Befähigungsprüfung kann erst nach 97 Lehrstunden für das Tätowieren und Piercen absolviert werden. Entsprechende Lehrkurse werden beim WIFI oder BFI angeboten.. Entsprechende Kurse werden vom WIFI oder BFI angeboten. Die zu bewältigenden Inhalte umfassen folgende Sektionen:

 • Medizinische Einführung in die Grundlagen des Piercens und Tätowierens
 • Allgemeine Einführung in die Hygiene und Desinfektionslehre
 • Allgemeine Virologie, Bakteriologie und Mykologie (Pilze)
 • Geschlechtskrankheiten und andere sexuell übertragbare Infektionen
 • Desinfektion und Sterilisation
 • Dermatologie
 • Kontraindikationen
 • Erste Hilfe und allgemeine Verbandslehre
 • Grundkenntnisse jugendpsychiatrischer und jugendpsychologischer Einschätzung
 • Rechtliche Grundlagen
 • Arzneimittelkunde und Allergologie

Zu jedem Modul gehört ein Abschlusstest, den Sie erfolgreich absolvieren müssen, bevor Sie das nächste Modul anfangen können. Schließlich gibt es eine umfassende Prüfung.

Ziemlich streng? Ja, das ist es. Für mich als Piercer war es ziemlich intensiv zum Studieren.

Zu streng? Nein, es wäre ein großer Schritt in die gewünschte Richtung, wenn die Grundausbildung in Belgien auch umfassender wäre.

Kann man nach diesem Kurs piercen? Nein, aber zumindest hat man dann eine klarere Vorstellung von Anatomie, Vorsichtsmaßnahmen, ... bevor Sie mit dem Piercen anfangt. Sie werden von einem erfahrenen Piercer unterrichtet, der am besten Auffrischungskurse besucht (z. B. bei APP, Rotes Kreuz usw.).

Außerdem sind die Anforderungen an ein Studio streng, damit man so steril wie möglich arbeiten kann.